Nerviot logo www

Voisimmeko helpottaa päivääsi?

Olosuhdemittauksen eli etäseurannan avulla tiedät paremmin kohteidesi tilanteen ja saat hälytyksiä poikkeavista tilanteista

Esimerkkejä

Kylmälaiteseuranta

Lämpötilaseuranta on yksi tyypillisimmistä olosuhdemittauksen kohteista. Esim. kylmälaitteiden tai -tilojen osalta varmistutaan riittävän kylmistä olosuhteista. Mittaukseen usein myös liittyy raportointi valvovalle tahoille.

Paine-erojen seuranta

Paine-eroseurannan avulla voi seurata reaaliaikaisesti kahden tilan välistä paine-eroa, raportoida sitä sekä saada hälytyksiä muutoksista. Tyypillisiä käyttökohteita ovat saneeraus- sekä purkukohteet, jolloin mitataan alipainetta.

Pienhiukkaset

Pienhiukkasmittareiden avulla voit seurata lähes reaaliaikaisesti pienhiukkasten määrää ilmassa haluamassasi tilassa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat työtilat sekä rakennustyömaat.

Vikatilaseuranta

Voit tutkia kohteittesi dataa graafeina, listoina sekä exportata dataa jatkojalostettavaksi muualla. Voimme lisäksi lähettää saapuvan datan käyttämääsi analytiikan tietovarastoon.

Tankkien pinnankorkeus

Erilaisten tankkien ja säiliöiden ainemäärän seuranta on monesti tärkeää työn sujuvuuden suhteen. Pinnankorkeusmittareillamme voit seurata nesteen tai kiinteän massa pinnan korkeutta ja reagoida muutoksiin tai esim. säiliön tyhjentymiseen.

Mikä on Nerviot?

Nerviot on moderni pilvipalvelu, jonka avulla voit seurata etänä erilaisten IoT-mittauslaitteiden lähettämää dataa. Voit käyttää Nerviotia moniin erilaisiin mittaustöihin ja seurantaan.

Reaaliaikainen etäseuranta

Tiedät mitä kohteissasi tapahtuu, olivatpa ne sitten kylmälaitteita, koneita, ajoneuvoja tai rakennuksia.

Hälytykset poikkeuksista

Voit määritellä hälytyksiä esimerkiksi tietyn rajan ylittävälle tai alittavalle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle arvolle. Voit myös määrittää hälytykset, jolla saat tiedon jos jokin laitteeseen ei ole lähettänyt normaalisti dataa. Hysteresis-ominaisuuden avulla vältyt turhilta hälytyksiltä.

Raportoi ja analysoi

Voit tutkia kohteidesi dataa graafeina, listoina sekä ottaa datan jatkojalostettavaksi muualla. Voimme lisäksi lähettää saapuvan datan eteenpäin käyttämääsi analytiikan tietovarastoon.

Dokumentoi

Järjestelmään jää haluamaksesi ajaksi olosuhdetiedot raportointia varten ja voit koska vain koostaa haluamistasi kohteista uusia raportteja. Lisäksi työmääräysten avulla voit dokumentoida tehdyt työt sekä olosuhtemittauksessa että huollossa.

Mitä on olosuhdemittaus?

Olosuhdemittauksella tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman, ulkoilman, rakenteiden, varaston tai jonkin tilan olosuhteiden seurantaa ja tallennusta. Mitattavia olosuhteita voivat olla esim. lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, ilmanpaine, pienhiukkaset ja haihtuvat yhdisteet. Tieto kerätään sensoreilla ja lähetetään pilvipalveluun varastoivaksi ja esitettäväksi. 

Mitä on IoT-huolto?

IoT-huolto tarkoittaa laitteiden ja koneiden realiaikaisen tiedon hyödyntämisen ylläpidossa. Tällöin voidaan yhdistää määräaikaishuollon suunnitelmat laitteiden oikeaan huollon tarpeeseen.

Etäseuranta ja etämittaus

Oletko kyllästynyt manuaaliseen mittaukseen?

Nerviotin avulla automatisoit tiedonkeruun, ennakoit tulevia töitä ja helpotat raportointia.

Haluatko tietää lisää?

Keskustellaan tarkemmin