Nerviot logo www

Ominaisuudet

Olosuhdemittaus, laitehallinta sekä raportointi

Seuranta

Monipuolinen etäseuranta, karttana, listana tai muokattavana dashboardina.

Laitehallinta

Voit jakaa seurattavat asiat kohteisiin ja kohteisiin kiinnitettyihin laitteisiin. Helppo dokumentointi ominaisuuksista ja muutoksista.

Raportointi

Olosuhderaportti helpottaa laitteisiin liittyvää rarportointia ja voit halutessasi saada raportit myös ajastetusti sähköpostiisi.

Analytiikka

Perus-raportoinnin lisäksi voit tutkia dataasi myös vapaammin graafien ja pivot-taulukoiden avulla.

Hälytykset

Voit asettaa seurattaviin arvoihin hälytysrajoja, ja saada hälytykset ryhmittäin joko sähköpostilla tai SMS-viestillä.

Työnohjaus

Seurantaan tai kunnossapitoon liittyvä töidenhallinta hoituu samalla järjestelmällä

Seuranta

Voit seurata etänä kohteiden tilaa ja toimintaa kartta- sekä listapohjaisten näkymien avulla. 

Reaaliaikaisen datan ansioista voit reagoida nopeasti ongelmatilanteisiin, sekä voit helposti tutkia laitteiden lähettämää dataa.


Seurantanäytöt

Voit rakentaa itse haluamistasi laitteista ja niiden datasta seurantanäyttöjä (dashboard), joihin voit sijoittaa erilaisia kuvaajia, mittareita, sekä visualisointeja.

 

Laitehallinta

Voit hallita seurattavia kohteita (esim. ajoneuvo, kiinteistö, huone/tila, tankki) sekä niihin liitettäviä laitteita (esim. sijainti, lämpötila, pinnankorkeus, paine-ero) helposti.

Laitteiden keräämän datan säilytysajat voi määritellä parametrikohtaisesti, jolloin voit säilyttää tärkeitä tietoja pitkään ja lyhytkestoisesti kerätä enemmänkin dataa.

Raportointi

Voit hallita seurattavia kohteita (esim. ajoneuvo, kiinteistö, huone/tila, tankki) sekä niihin liitettäviä laitteita (esim. sijainti, lämpötila, pinnankorkeus, paine-ero) helposti.

Laitteiden keräämän datan säilytysajat voi määritellä parametrikohtaisesti, jolloin voit säilyttää tärkeitä tietoja pitkään ja lyhytkestoisesti kerätä enemmänkin dataa.

Analytiikka

Voit myös analysoida dataasi tarkemmin analytiikka-ominaisuuksilla. 

Tutki-graafilla voit visualisoida haluamiesi laitteiden dataa ja verrata niitä toisiinsa tai selvittää jonkin ilmiön tai ongelman syytä. 

Pivotin avulla voit tutkia dataasi laajasti matriisi-muodossa eri muuttujien suhteen.

Haluatko tietää lisää?

Keskustellaan tarkemmin