Nerviot logo www

Asbestipurkamisen paine-erojen seuranta

Tarkka paine-erojen seuranta asbestipurkukohteissa varmistaa työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden, ylläpitäen lainsäädännön mukaisia työolosuhteita ja ehkäisten asbestikuitujen leviämistä.

Seurannan merkitys

Asbestipurkutyöt vaativat erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, joista paine-erojen seuranta on keskeinen osa. Tämän seurannan avulla voidaan varmistaa, että asbestikuituja sisältävät alueet pysyvät eristettyinä ja työntekijöiden sekä ympäristön altistuminen asbestille minimoidaan. Kun paine-eroja valvotaan jatkuvasti, voidaan nopeasti havaita ja reagoida mahdollisiin alipaineistuksen häiriöihin tai muihin ongelmatilanteisiin. Lisäksi paine-erojen asianmukainen hallinta auttaa täyttämään tiukat työturvallisuutta koskevat säädökset, jotka ovat erityisen tärkeitä asbestipurkutyömailla.

Jatkuvatoiminen laite

Jatkuvaan paine-eroseurantaan sopii verkkovirtatoiminen Secora Systems PD -laite eli alipaineloggeri. Laite on kestävässä kotelossa, jossa liitännät USB C -virtalähteelle (tulee mukana) sekä paine-erosensorin letkuille. 

Laitteessa on näyttö, joka näyttää sen hetkistä mittausarvoa, näyttö on läpinäkyvän kannen alla ja ei siten ole alttiina pienille kolhuille. Laite on helppo asentaa kotelossa olevan kiinnityslevyn avulla.

Sensoriteknologia ja datankeruu

Kehittämämme jatkuvatoimiset laitteet mittaavat tarkasti paine-eroja asbestipurkutyömailla. Nämä sensorit keräävät reaaliaikaista dataa, jonka avulla voidaan varmistaa, että työalueet pysyvät negatiivisen paineen alaisina, estäen asbestikuitujen leviämisen.

Langaton seuranta ja hälytykset

Langattoman teknologian ansiosta Nerviot tarjoaa jatkuvan seurannan ja lähettää hälytyksen ongelmatilanteissa. Näin ongelmat voidaan ehkäistä nopeasti.

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä mahdollistaa paine-erojen seurannan reaaliaikaisesti jopa puhelimesta. Asiakkaille voidaan koota helposti erilaisia koontinäyttöjä / dashboards.

Raportointi ja analytiikka

Palvelu tarjoaa helpon tavan kerätä ja raportoida paine-eroihin liittyvää dataa, mikä on erittäin tärkeää lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa ja työturvallisuuden dokumentoinnissa. Lisäksi järjestelmä tarjoaa analytiikkaa, joka auttaa ymmärtämään dataa paremmin. 

Nerviot-palvelu paine-erojen seurannassa

Nerviot tarjoaa tehokkaita työkaluja asbestipurun paine-erojen valvontaan. Ohessa neljä osiota siitä, kuinka Nerviotin teknologia auttaa parantamaan työturvallisuutta, ylläpitämään lainsäädännön vaatimuksia, tehostamaan häiriötilanteiden hallintaa ja tarjoamaan helppokäyttöisiä raportointityökaluja.

Helppo raportointi

Nopea raportointi

Luovutettaessa osastoa asbestipurkutyömaalla, Nerviot tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan ratkaisun osaston alipaineistuksen raportointiin.

Palvelu kerää automaattisesti dataa purkamisen aikana tapahtuneesta alipaineistuksesta, mahdollistaen helpon ja nopean raportin luonnin luovutushetkellä.

Olosuhderaportti

Olosuhderaportille voi valita haluamansa mittalaitteet ja niistä halutut mittausdatat aikavälillä. Raportille saa myös työmaan ja osaston tiedot, mikäli käyttää palvelussa olevaa töiden hallintaa.

Työmaiden ja laitteiden
hallinnan tehostaminen
Nerviot-palvelun avulla

Nerviot tuo merkittävää lisäarvoa myös työmaiden ja laitteiden hallintaan. Sen avulla työmaan johto voi pitää tarkkaa kirjaa eri työmaista, laitteiden käytöstä, sekä suunnitella tulevia työmaita.

Olosuhderaportilla eri osastoilla olleet laitteet näkyvät selkeästi eriteltyinä.

Nerviot-palvelun ansiosta työmaiden ja laitteiden hallinta muuttuu läpinäkyvämmäksi, tehokkaammaksi ja tarkemmaksi, mikä edesauttaa projektien sujuvuutta ja parantaa työmaan kokonaislaatua.

  1. Selkeä näkymä työmaiden tilanteeseen: Työmaan johtajat voivat nopeasti tarkastella kaikkien työmaiden tilannetta, nähdä aktiiviset ja päättäneet projektit sekä seurata työn edistymistä.
  2. Laitteiden käytön optimointi: Tieto siitä, missä ja milloin laitteita on käytetty, auttaa optimoimaan niiden käyttöä ja vähentämään tarpeetonta siirtelyä työmaiden välillä.
  3. Resurssien tehokkaampi käyttö: Järjestelmän avulla voidaan varmistaa, että oikeat laitteet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää turhia kustannuksia.
  4. Historiatiedon hyödyntäminen: Historiatiedon avulla on mahdollista analysoida laitteiden käyttöä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevien projektien laiteresurssien suunnittelussa.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä