Nerviot logo www

Pienhiukkasten automaattinen
seuranta

Kvartsipölyn ja muiden pienhiukkaspitoisuuksien
mittaamisen sekä tietojen automaattisen tallentamisen
ja raportoinnin ratkaisu

Pienhiukkaset

Pienhiukkaset ovat ilmassa leijuvia hiukkasia, joiden koko on niin pieni, että ne voivat tunkeutua hengityselimiin ja aiheuttaa terveysongelmia. Näitä hiukkasia voi vapautua esimerkiksi liikenteen päästöistä, teollisuudesta, polttamisesta tai rakentamisen toiminnoista. Pienhiukkasten seuranta on tärkeää ymmärtääksemme ilmanlaadun tilaa ja suojellaksemme ihmisten terveyttä.

Pienhiukkasten seurantaan käytetään erilaisia mittausmenetelmiä, kuten antureita tai ilmanäytteiden analyysiä laboratoriossa. IoT-alusta voi tarjota tehokkaan tavan seurata pienhiukkasten pitoisuuksia reaaliajassa ja välittää tietoa käyttäjälle. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin, kun pitoisuudet nousevat tai ylittävät turvalliset rajat. Näin voidaan toteuttaa toimenpiteitä, kuten ilmanvaihdon säätämistä tai puhdistusjärjestelmien käynnistämistä, terveellisen sisäilman varmistamiseksi.

Kaksi tärkeintä

Paine-ero

Paine-erojen seuranta saneerausprosessissa on tärkeää, koska se auttaa estämään esimerkiksi ilmavuotoja osastolta jossa syntyy pienhiukkasia tai muita terveydelle vaarallisia yhdisteitä.

IoT-alustan avulla paine-erojen seuranta helpottuu, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tiedonkeruuta ja hälytyksiä, kun paine-erot poikkeavat toivotuista arvoista. Tämä auttaa rakennusammattilaisia valvomaan ja säätämään ilmanvaihtojärjestelmiä ja varmistamaan, että paine-erot pysyvät halutuilla tasoilla.

Pienhiukkaset

Pienhiukkasia seurataan yleensä tiettyjen kokoluokkien perusteella, kuten PM2.5 ja PM10. PM2.5 tarkoittaa hiukkasia, joiden koko on alle 2,5 mikrometriä, kun taas PM10 tarkoittaa hiukkasia, joiden koko on alle 10 mikrometriä. 

Näiden kokoluokkien seuranta antaa tietoa erityisesti hengitettävistä hiukkasista, jotka voivat olla erityisen haitallisia terveydelle.

Kvartsipöly

Kvartsipöly (kiteinen piidioksidipöly) on määritetty syövälle ja perimävaurioille altistavaksi. Kvartsipölylle altistuminen on yleistä rakennus-, betoni- ja kaivosteollisuudessa. EU lainsäädäntö vaatii seuraamaan kvartsipölylle altistumista ja raportoimaan siitä tarvittaessa viranomaisille.

Kvartsipölyn kuin myös muiden pienhiukkaspitoisuuksien mittaaminen sekä tietojen tallentaminen ja raportointi mahdollistavat tehokkaan ja reaaliaikaisen seurannan tilanteen todentamiseksi.

Alipaineistus

Altistuman, tai itse asiassa altistumattomuuden todentaminen edellyttää mahdollisten henkilökohtaisten suojaimien lisäksi työtilojen alipaineistamista, jolloin voidaan varmistaa, ettei pöly pääse leviämään hallitsemattomasti ympäristöön. Työtilan ja ympäristön välisen paine-eron seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin ja häiriötilanteisiin.

Pienhiukkaspitoisuuksien seuranta

Pienhiukkasten seuranta on prosessi, jossa mitataan ja valvotaan ilman sisältämiä pienhiukkasia. Pienhiukkaset ovat ilmassa leijuvia hiukkasia, joiden koko on niin pieni, että ne voivat tunkeutua hengityselimiin ja aiheuttaa terveysongelmia.

Pienhiukkasia seurataan yleensä tiettyjen kokoluokkien perusteella, kuten PM2.5 ja PM10. PM2.5 tarkoittaa hiukkasia, joiden koko on alle 2,5 mikrometriä, kun taas PM10 tarkoittaa hiukkasia, joiden koko on alle 10 mikrometriä. Näiden kokoluokkien seuranta antaa tietoa erityisesti hengitettävistä hiukkasista, jotka voivat olla erityisen haitallisia terveydelle.

Pienhiukkasten seuranta voidaan tehdä erilaisilla mittausmenetelmillä, kuten antureilla tai ilmanäytteiden analyysillä laboratoriossa. Seuranta voi tapahtua esimerkiksi ulkoilmassa, sisäilmassa tai tietyissä teollisuusympäristöissä, joissa hiukkaspitoisuudet voivat olla korkeampia.

HUOM! Käyttämillämme pienhiukkassensoreilla ei pystytä tunnistamaan mitä ainetta pienhiukkaset ovat – sensorit ainoastaan tunnistavat eri hiukkaskokojen määrän.

Lue lisää

Paine-erot

Secoran paine-erojen seurannan ratkaisuista ja laitteista on kerrottu täällä. 

Pienhiukkaset

Pienhiukkasseurannan laitteista on on kerrottu lisää täällä.

Lue lisää

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö ja olemme yhteydessä